Gia cố cho ngôi nhà trước gió bão

In

  

 

 

nguồn: Cục quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão


Bài mới hơn:

 
Tweet